____________________________________________________________________________

30 september 2021: Thorbecke beeld terug geplaatst

Thorbecke

Het bijna twee meter hoge, bronzen standbeeld van Johan Rudolph Thorbecke (1798 – 1872) is weer terug op het Stationsplein. Voor de herinrichting stond het beeld midden op de rotonde voor het station.

Oud-burgemeester van Zwolle, Henk Jan Meijer, onthulde het beeld samen met wethouder Monique Schuttenbeld en Annelies Bayens, de weduwe van kunstenaar Hans Bayens.

Standbeeld Thorbecke weer terug op Stationsplein

____________________________________________________________________________

Hans Bayens in het Frans Hals Museum

Schilderijen van Hans Bayens zullen van 28 juni t/m 3 november 2019 te zien bij de tentoonstelling ‘Virtuoos!’ over Nederlandse moderne schilders met een losse en levendige toets.  De zomer-tentoonstelling zal plaatsvinden op locatie Hal van het Frans Hals Museum, aan de Grote Markt in Haarlem.

VIRTUOOS! ISRAELS TOT ARMANDO
In de tentoonstelling Virtuoos! Israels tot Armando draait het om meesterlijk, trefzeker en levendig schilderen. Virtuoos dus. Hollandse kunstenaars zijn er vanouds magistraal in, met huismeester Frans Hals als lichtend voorbeeld. In de tentoonstelling vormt het impressionisme het startpunt, met grootmeesters als Isaac Israels en Thérèse Schwartze. Maar ook expressionisten als Karel Appel en Alphons Freijmuth schilderden vaak virtuoos. Kolossale abstracte doeken vol dynamiek, van Ger Lataster, Armando en anderen, vormen met werk van hedendaagse kunstenaars als Peggy Franck en Evi Vingerling, het sluitstuk van deze pure kijktentoonstelling met honderd jaar Nederlandse kunst.

Hoe manifesteerde zich de virtuoze manier van schilderen in de moderne tijd? Welke kunstenaars slaagden er in om langs deze weg verdere vernieuwing dan wel verdieping te vinden? Leeft virtuositeit nog in de hedendaagse schilderkunst? Deze vragen vormen het uitgangspunt voor de omvangrijke tentoonstelling in het Frans Hals Museum, locatie Hal, die loopt van 29 juni tot en met 3 november 2019.

Levendig en dynamisch schilderen kende in de 20ste eeuw ongekende hoogtepunten, zeker ook binnen de Nederlandse context. Uitzonderlijk virtuoos zijn de rake impressies van mensfiguren en stadstaferelen door Isaac Israels, een schilder die wat later geestverwanten kreeg in Kees Verwey en Hans Bayens. Niet minder gedurfd zijn de met bravoure geschilderde portretten van Thérèse Schwartze. De vrije werkwijze van kinderen was inspiratiebron voor Cobra-kunstenaars als Karel Appel en Kees van Bohemen, die gelijkgestemden hadden in Jef Diederen en Pieter Defesche. De expressieve schilderwijze kreeg hernieuwde aandacht bij de ‘Nieuwe figuratie’ in de jaren ‘60-‘70 van Alphons Freymuth en anderen. Het sterk geabstraheerde dan wel compleet abstracte werk van Ger Lataster, Kees Buurman, Jan Cremer en Armando laat andere dimensies van virtuositeit zien, deels geïnspireerd door oosterse kalligrafie en zen-kunst. Opmerkelijke virtuozen uit de laatste decennia van de 20ste eeuw zijn verder Adine Engelman, Harrie Peters, Frank van Hemert en Lei Molin. Dat meesterlijk schilderen ook nu nog leeft, blijkt onder meer uit werk van Peggy Franck en Evi Vingerling.

____________________________________________________________________________

Hans Bayens permanent te zien in beeldenpark De Havixhorst

In de tuinen van de fraaie achttiende-eeuwse havezate De Havixhorst, lommerrijk gelegen tussen De Wijk en Meppel in Zuidwest-Drenthe, is sinds juni 2008 een bijzondere verzameling beelden te zien. Naast de vaste collectie beelden van kunstenaars als Hans Bayens, Jan Bronner, Pieter d’Hont, Eric Claus, Charlotte van Pallandt, Eddy Roos, Piet Esser, Jos van Riemsdijk en anderen is er door een hechte samenwerking met onder andere museum Beelden aan Zee een wisselend aanbod van beelden die tezamen een fraai overzicht geven van de ontwikkeling van de 20e eeuwse Nederlandse figuratieve beeldhouwkunst.

hans bayens trommelaar

_________________________________________________________________________

April 2019: Verplaatsing beeld Kind op pony in Hilversum

Het ’Kind op pony’, een in Hilversum geliefd bronzen beeldje, heeft gisteren een paar pasjes gemaakt. Eindelijk kwam het dier in beweging, zij het dan met hulp van Kunstwacht. Ongeveer drie meter werd het kunstwerk verplaatst: van midden op het terras van Meddens naar de hoek van de Kerkbrink en Kerkstraat. Lees verder hier.

____________________________________________________________________________

2 maart 2019: Multatuli 199 jaar

Ter gelegenheid van de 199ste verjaardag van Multatuli werd op zijn geboortedag door de leden van het Multatuli Genootschap een krans bij zijn beeld op het Singel gelegd.
In het jublileumjaar 2020 zal in de Nieuwe Kerk een grote Multatuli tentoonstelling zijn.

____________________________________________________________________________

februari 2019: verplaatsing standbeeld Thorbecke in Zwolle

Foto Frans Paalman

Het bronzen standbeeld van Thorbecke moet tijdelijk wijken voor de herinrichting van het stationsplein in Zwolle en de bouw van de ondergrondse fietsenstalling. Donderdag 28 februari zou het beeld worden weggehaald van zijn huidige plek aan het Stationsplein en verhuizen naar het Lübeckplein. Omdat er onverwacht een zware sokkel onder het beeld zat, moest de verhuizing worden uitgesteld.

Lees hier het bericht met een filmpje in de Stentor over de verhuizing.

____________________________________________________________________________

Bloemlegging 75ste sterfdag Theo Thijssen

Op 23 december 2018 wordt de 75ste sterfdag van Theo Thijssen herdacht met een bloemlegging bij het beeld van Theo Thijssen op de Lindengracht in Amsterdam.

Theo Thijssen beeld 75ste sterfdag

____________________________________________________________________________

Theodoor Heynes Aquarellist tenoonstelling Museum Henriette Polak, Zutphen

Twee olieverf portretten van Theodoor Heynes door Hans Bayens zijn te zien in de tentoonstelling Theodoor Heynes Aquarellist van 17 november 2018 t/m 24 maart 2019. Bayens was goed bevriend met Heynes en maakte meerdere portretten van hem.

Aquarellist

De kracht van de aquarel – transparant, teer, vluchtig, maar tegelijkertijd gelaagd en gloedvol – vormt de rode draad in het oeuvre van Theodoor Heynes (Alkemade 1920-1990, Amsterdam). Heynes was tekenaar en schilder, maar in de eerste plaats een meesterlijk aquarellist. Zijn aquarellen vallen op vanwege hun sterk geabstraheerde beeldtaal en daarmee hun verstilde uitstraling en tijdloze karakter. Ze laten zien dat hij het lef had om leeg te laten en te spelen met licht en kleur.

theodoor heynes

____________________________________________________________________________

Uitreiking Theo Thijssen Prijs 2018

Het bestuur van de Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde heeft de Theo Thijssen-prijs 2018 voor kinder- en jeugdliteratuur uitgereikt aan Bibi Dumon Tak op 25 september 2018 in het Literatuurmuseum in Den Haag.

____________________________________________________________________________

Tentoonstelling Het Cleyne Huys, Den Haag

tentoonstelling beelden het cleyne huys

_________________________________________________________________________

augustus 2017: muurschildering electriciteitscentrale Harculo uit 1955

Onlangs (9 augustus 2017) verscheen er in de Overijsselse krant De Stentor een groot artikel over de reeds begonnen sloop van de electriciteitscentrale Harculo te Zwolle, waarvan ENGIE de eigenaar is. De krant sloeg alarm en bepleitte het behoud van een deel van deze centrale, met name omdat in het zogenaamde voormalige bestuursgebouw, ook wel Dienstengebouw genoemd, zich nog veel kunst bevindt. Kunstwerken uit de naoorlogse wederopbouwperiode in Nederland (1945-1955) en van niet de minste kunstenaars, zoals onder anderen van Hans Bayens. 
Van hem bevindt zich in de entreehal van dit gebouw een enorme muurschildering die de totale energiestroom verbeeldt vanaf de winning van steenkool tot de verstroming ervan, tot tenslotte de aanwending van deze energie in het huishouden. Dit alles in pasteltinten uitgevoerd. Het verbeeldt de kernwaarden uit de jaren ‘50, het rotsvaste vertrouwen in de maatschappelijke vooruitgang met als bouwstenen arbeid en gezin. 
Behalve het feit dat men zich tegenwoordig weer meer en meer inspant om werken uit vooral ook deze tijd te behouden (er is al heel veel vernield), is dit laatste hier tevens van belang omdat dit werk van Bayens uit de beginperiode van zijn artistieke productie stamt, een niet onbelangrijk onderdeel van iemands oeuvre. Andere werken van hem, zoals wandschilderingen voor Wilton-Feyenoord (Rotterdam) en Marcanti Markthallen (Amsterdam) en ook een groot wandtapijt voor de Staatsmijnen Nederland te Heerlen verdwenen al.

Foto Christiaan Krop

 Lees hier het rapport over de monumentwaarde van de IJsselcentrale

____________________________________________________________________________

20 april 2016: overdracht van het Cross-line monument

sliedrecht3

Overdracht Cross-line monument Sliedrecht

Op woensdag 20 april vond de 31e officiële overdracht plaats van het Cross-line monument op het Albrechtplein in Sliedrecht. In het kader van het project ‘Adopteer een monument’ heeft groep zeven van de Henri Dunantschool vorig jaar de adoptietaak van het monument op zich genomen. 

Kijk voor meer informatie over deze overdracht op de website van de gemeente Sliedrecht.

____________________________________________________________________________

10 maart 2016: Bayens in het Amsterdam Museum

TheoThijssen

Op donderdag 10 maart opende in het Amsterdam Museum de tentoonstelling ‘Made in Amsterdam. 100 jaar in 100 kunstwerken’. Hans Bayens is in deze expositie vertegenwoordigd met een vroeg model van het beeld van Theo Thijssen.

Kijk voor meer informatie over deze tentoonstelling op de speciale tentoonstellingswebsite van het Amsterdam Museum.

____________________________________________________________________________

november 2015: beeld Christiaan en Constantijn Huygens verplaatst 

Constantijn en Christiaan Huygens voor Park Vreugd en Rust

Verplaatsing Huygens

In 1996 kreeg het door Hans Bayens vervaardigde beeld van Constantijn en Christiaan Huygens een plek in Park Vreugd en Rust in Den Haag. Afgelopen november werd het in bijzijn van wethouder Frank Rozenburg, van Hans’ weduwe Annelies Bayens en van bestuursleden van Mooi Voorburg verplaatst naar Hofwijck. Het beeld komt te staan op het gerenoveerde voorplein van Huygens’ Hofwijck.

Verplaatsing beeld

Lees op de website van Mooi Voorburg meer over deze verplaatsing

Constantijn en Christiaan Huygens

_____________________________________________________________________________

15 december 2015 t/m 15 januari 2016: Bayens in het Stadhuis in Den Haag

In het Atrium van het Stadhuis van Den Haag heeft Stroom een tentoonstelling georganiseerd over monumenten in Den Haag, hun opdrachtgevers en de rol van de (hedendaagse) kunstenaar. Daaronder het Thorbecke monument van Hans Bayens.

Kijk voor meer informatie over deze tentoonstelling op de website van Stroom Den Haag.

_____________________________________________________________________________

december 2015 – januari 2016: Beelden in Het Cleyne Huys 

expositie-kerstexpositie

Op de kerstexpositie van Galerie Het Cleyne Huys in Den Haag zijn vanaf 20 december twaalf beelden van Hans Bayens te zien.

Kijk voor meer informatie over deze tentoonstelling op de website van Galerie Het Cleyne Huys.

_____________________________________________________________________________

maart-december 2015: De grote visite in Ikazia Ziekenhuis 

Grote visite

Onlangs kocht het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam ter ere van het 50-jarig jubileum vijftien gefotografeerde werken uit de nalatenschap van Bayens. De werken zijn onderdeel van de serie ‘De grote visite’ die Hans Bayens tussen 1990 en 1995 maakte. Tot eind 2015 is in het ziekenhuis een expositie van deze werken ingericht.
Het ziekenhuis heeft sinds 2007 drie bronzen beelden in bruikleen.

Kijk voor meer informatie over deze tentoonstelling op de website van het Ikazia ziekenhuis.

______________________________________________________________________________

voorjaar 2015: kaartenmapje Amsterdamse beelden

bayens kaartenmapje

Bekking & Blitz Uitgevers hebben een kaartenmapje met Bayens als onderwerp uitgebracht: Hans Bayens. Beeldhouwer en schilder. In het mapje zitten vijf zwart-wit foto’s van beelden in Amsterdam. de foto’s zijn gemaakt door Eddy Postuma de Boer en Maarten Brinkgreve.

De kaartenmapjes zijn te bestellen op de website van Bekking & Blitz.

______________________________________________________________________________

13-16 november 2014: Bayens’ Amsterdam bij Arti et Amicitiae 

Nieuwmarkt

Naar aanleiding van zijn negentigste geboortedag toont kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae van 13 t/m 16 november 2014 werk van HANS BAYENS, een hommage. Bij de keuze van werken voor deze kleine tentoonstelling is uitgegaan van Bayens’ relatie met Amsterdam. De stad waar hij bijna zijn leven lang woonde en werkte.

Klik hier voor meer informatie over deze tentoonstelling

Persbericht tentoonstelling Hans Bayens

______________________________________________________________________________

6 juli 2014: Bayens in Deurne 

Het portret dat Hans Bayens in de jaren 60 van Hendrik Wiegersma (1891-1969) schilderde is te zien in de expositie Jan Engelman en Hendrik Wiegersma: een vriendschap tussen twee verzamelaars. De tentoonstelling geeft een indruk van de kunstcollecties zoals zij die verzameld hebben in de periode 1925–1965, waarbij het accent bij beiden ligt op de interbellum periode.

De tentoonstelling is tot en met 31 augustus te bezoeken. Meer informatie

______________________________________________________________________________

juni 2014: Bayens in Bergen aan Zee 

Bayens gorter

Op het beeld van Herman Gorter in Bergen aan Zee streek deze zomer een buizerd neer en een fotograaf van dichtbij.nl maakte er een foto van.

______________________________________________________________________________

31 mei 2014: Bayens in Zutphen 

MooiOud

Op de groepstentoonstelling Mooi Oud. Een loflied op alles wat waardevoller wordt met de tijd in Museum Henriette Polak in Zutphen zijn zeven werken van Hans Bayens te zien.

De tentoonstelling is tot en met 28 september te bezoeken. Meer informatie

______________________________________________________________________________

20 januari 2014: Wonder om de hoek 

Wonder

Ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van het Concertgebouw verscheen een volledig door Hans Bayens geïllustreerd boekje: Wonder om de hoek. 36 beweegredenen om van Het Concertgebouw te houden.

Lees hier het artikel uit het Parool van 20 januari 2014

_____________________________________________________________________

16 november 2013: Hans Bayens op de PAN

logo

Kunsthandel E.J. van Wisselingh & Co en Dolf D. van Omme vertegenwoordigen Hans Bayens op de PAN.
Bezoek van 24 november t/m 1 december 2013 de PAN Amsterdam – de eigentijdse beurs voor kunst, antiek en design.

http://www.pan.nl/

______________________________________________________________________________

23 september 2013: Meisje op pony omver gereden

meisje pony

Een harde knal op de Kerkstraat in Hilversum…. De veroorzaker was een vuilniswagen van de GAD, die het beeld ‘Kind op pony’ met zijn linkerachterwiel van de sokkel had gereden.

Kijk hier voor meer informatie

Inmiddels staat het beeld weer op zijn plek

Hilversum, Meisje op pony, 1971

______________________________________________________________________________

18 september 2013: Johannes van Dam overleden

Johannes van Dam, 2003  Johannes van Dam, 2003

Johannes van Dam, de bekendste culinaire journalist van Nederland, is op 66-jarige leeftijd overleden. Hij was al enige tijd ernstig ziek. Van Dam kampte al langere tijd met gezondheidsproblemen aan zijn hart en nieren.
In 2003 werd Johannes van Dam door Hans Bayens geportretteerd.

______________________________________________________________________________

4 september 2013: Bayens op de omslag van Ons Amsterdam

09_2013_cover

Op de omslag van het septembernummer van het tijdschrift Ons Amsterdam heeft gastredacteur burgemeester Eberhard van der Laan zich laten portretteren op een van zijn favoriete plekken in Amsterdam: voor het Multatulibeeld van Hans Bayens op de Torensluis over het Singel.

______________________________________________________________________________

30 april 2013: herdenking bij Crossline monument

Sliedrecht, Crossline monument

Ieder jaar worden de crossliners eind april herdacht. Deze helden vervoerden tussen 1944 en 1945 medicijnen en informatie over de Merwede.
In 1985 is het ‘Crossline’ monument geadopteerd door de leerlingen van de Henri Dunantschool.

Kijk hier voor meer informatie

Het ‘Crossline’ monument op het Albrechtplein in Sliedrecht is in 1965 ontworpen en gemaakt door Hans Bayens en in 1966 onthuld door Z.K.H. Prins Bernhard.

______________________________________________________________________________

19 februari 2013: Gestolen beeld Cyrano teruggevonden

krantenknipsel Telegraaf2

Cyrano de Bergerac, het beeld dat vorige week zondagnacht werd ontvreemd uit het park nabij de Develsingel in Zwijndrecht, is aangetroffen bij een metaalhandel in Breda. Een oplettende burger zag het inmiddels in stukken gezaagde beeld staan bij de Bredase metaalhandel.

Zwijndrecht_cyrano_de_bergerac

Het beeld werd door Hans Bayens gemaakt in 1970. Cyrano de Bergerac (1619-1655) was een Frans militair en dichter over wie ook een toneelstuk is geschreven.

Kijk hier voor meer informatie

_______________________________________________________________________________

14 november 2012: Hans Bayens in Galerie Quintessens

Bayens_model_KvB

Tot 22 december is in Galerie Quintessens in Utrecht de tentoonstelling Hans Bayens (1924/2003) en het model. Schilderijen en werken op papier en beelden te zien.

_______________________________________________________________________________

4 april 2012: Hans Bayens in Oldenzaal

Opening Palth-Huis

In het Historisch Museum Het Palthe-huis te Oldenzaal zijn vanaf april 2012 Interieurs van Hans Bayens te zien.

Kijk hier voor het artikel in Hengelo Journaal

Interieur

_______________________________________________________________________________