Zelfportret_screen_klein

De schilder en beeldhouwer Hans Bayens (1924-2003) werd geboren in België als zoon van Nederlandse ouders. Hij deed zijn eindexamen aan het Barlaeus gymnasium in Amsterdam en studeerde vervolgens aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen. Bayens was leerling van Isidore Opsomer. Hij werkte een tijdje in Parijs en vestigde zich in 1952 in Amsterdam waar hij tot zijn dood in 2003 leefde en werkte.

Tot de bekendere werken van Hans Bayens behoren o.a. de geschilderde portretten van Willem Drees, Kees Verwey, Geert van Oorschot, Wim Kan en Eugen Jochum.
Als beeldhouwer maakte hij vooral naam met de beelden van Nescio’s ‘Titaantjes’, Theo Thijssen en Kees de Jongen, Multatuli en Herman Gorter.